ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮกเซงหลี

HOCK SENG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000282
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
12/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 750,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63 ถนนจักรวรรดิ (ตอนสี่แยกวัดตึก) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47630 การขายปลีกเครื่องกีฬาในร้านค้าเฉพาะ