ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทวีสินธุ์

KIM SONG HAH LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000258
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 2 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 167/58-203 ถนนเจริญกรุง แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ