ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างแผ่นเสียงกิ้มฮวด

KIMHUAT RECORD LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000231
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/2/2495 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
4/2/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 250-252 ถนนเจริญกรุง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน