ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานกลั่นน้ำมันพืชฮั่วฮงหลี

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000185
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
24/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 90,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2463 ถนนเจริญกรุง (ตรอกจันทน์) แขวงบางโคล่* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10419 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น