ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอ็น.ซี

LENG NAI CHI LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอ็น.ซี (ID: 0103495000118) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/1/2495 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 237 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103495000118
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/1/2495 พ.ศ.
(72 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง