ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักร เอี๊ยบฮวดเส็ง

HIEP HUAO SENG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000070
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
5/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88,90,92 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 96/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16220 การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร