ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างขายยาจี่เต็กตึ้ง

CHEE TECK TUNG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103495000037
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/1/2495 พ.ศ. (72 ปี 5 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
3/1/1952 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1455 ถนนเจริญกรุง แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์