ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล่าซุนง้วน

LAC SOON NGUA.V. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494003881
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/12/2494 พ.ศ. (72 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/12/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 200 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้