ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเอี๊ยะหลี

TAN EIAH LEE

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเอี๊ยะหลี (ID: 0103494003636) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 13/7/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: - แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494003636
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
13/7/2494 พ.ศ.
(72 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
13/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง