ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง่วนไถ่

TANG WGUAN TAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งง่วนไถ่ (ID: 0103494003598) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/7/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 688 ถนนเจริญกรุง แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ล้มละลาย

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494003598
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/7/2494 พ.ศ.
(73 ปี 5 วัน ที่แล้ว)
7/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ล้มละลาย

บริษัทที่คล้ายคลึง