ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิวชั้งเซ้ง

EAM PICHIT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494003580
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
2/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง - แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ