ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบ๊เจี้ยบเซ้ง

BAE CHIAB SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494003199
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
27/4/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 147-149 ถนนเจริญกรุง (ในเวิ้งนครเขษม) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ