ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูเนียนเอเลคตริคเวอร์คส์

THE UNION ELECTRIC WORKS LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002885
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2494 พ.ศ. (73 ปี 2 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
12/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 887/36 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46421 การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน