ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะจุนวานิช

JONES & CO (LIMITED PARTNERSHIP)

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหะจุนวานิช (ID: 0103494002826) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/3/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 942/20-21 ถนนพระรามสี่ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 0 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494002826
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/3/2494 พ.ศ.
(73 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
6/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
0 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง