ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิไพบูลย์

HONG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002702
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/1/2494 พ.ศ. (73 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
30/1/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 215 ถนนตรอกอาเนี้ยเก็ง แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค