ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีง่วนเชียงหลี

THE SE NGUAN CHIANG LEE LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีง่วนเชียงหลี (ID: 0103494002591) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/12/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 74/6 หมู่ที่ 5 ถนนนนทบุรีสาย 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 2,200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ แปรสภาพ

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494002591
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/12/2494 พ.ศ.
(72 ปี 6 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
20/12/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
แปรสภาพ

บริษัทที่คล้ายคลึง