ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทสินเจริญ

SIN CHAREAN

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002559
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2494 พ.ศ. (72 ปี 4 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
3/12/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 509/3 ถนนมหาไชย แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47731 ร้านขายปลีกนาฬิกาแว่นตาและอุปกรณ์ถ่ายภาพ