ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรยนตร์แบตเตอรี่

MITR YONT & CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002532
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/11/2494 พ.ศ. (72 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
22/11/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 222/4 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 33142 การซ่อมแบตเตอรี่และหม้อสะสมไฟฟ้า