ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนแสง

RATANA SANG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนแสง (ID: 0103494002524) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/11/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 119 ถนนตรีเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 220,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494002524
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/11/2494 พ.ศ.
(72 ปี 7 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
21/11/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
220,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง