ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮองฮวดเทรดดิ้ง

HONG HUAT TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002516
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/11/2494 พ.ศ. (72 ปี 5 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
20/11/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 110,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 90-92 ตรอกศาลเจ้าเจ็ด ถนนเจริญกรุง แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46530 การขายส่งเครื่องจักรอุปกรณ์และเครื่องใช้ทางการเกษตร