ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสินการแพทย์

CHAROEN SIN DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002443
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/10/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
5/10/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 194 ถนนตะนาว แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์