ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิ้นน่ำอาฮะกี่

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002362
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
13/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1604 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ A เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง
วัตถุประสงค์ 01630 กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล