ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัดทรงโฟโต้สติวดีโอ

TUD TSONG PHOTO STUDIO

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทัดทรงโฟโต้สติวดีโอ (ID: 0103494002320) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/9/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 288 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมการถ่ายภาพ มีทุนจดทะเบียน 100,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494002320
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/9/2494 พ.ศ.
(72 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
100,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
วัตถุประสงค์
74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ

บริษัทที่คล้ายคลึง