ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลี่ยงฮั่วเส็ง

LIANG HUA SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002303
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ล้มละลาย
ที่ตั้ง 295-297 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31001 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้