ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผดุงศึกษา

PHADUNG SUEKSA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002265
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/9/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/9/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 230 ถนนนครเขษม แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 18119 การพิมพ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น