ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไพศาลพานิช (เฮี๊ยบหลง)

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002249
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
31/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 220,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 272 - 274 ซอยใกล้แยกเฉลิมกรุง ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14111 การผลิตเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมวิชาชีพนักเรียนและนักศึกษา