ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิบเฮงเส็งพาณิชย์

CHIP HENG SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002192
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/8/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
8/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 960,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 2 ถนนสันติภาพ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ