ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นเซีย

CHING SIA LIMITED PARTNERSHIP.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิ้นเซีย (ID: 0103494002176) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/8/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 175 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494002176
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/8/2494 พ.ศ.
(72 ปี 11 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
3/8/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง