ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉอฮั้วซินฮั้ว

CHOR HUA SIN HUN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002125
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
30/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 225,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 145 ถนนจุฬาลงกรณ์ ซอย 3 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้