ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพาณิชย์กรรม

THAI BHANICHKUM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494002061
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 8 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
24/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 60,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 192 ถนนราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ