ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจียขี่เซ็ง

CHIA KHEE SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001901
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
23/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 235 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 74200 กิจกรรมการถ่ายภาพ