ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.วานิช

KONG HUA CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001854
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
17/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 796/1 ซอยมังกร ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20231 การผลิตสบู่และสารซักฟอกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและขัดเงา