ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปึงหลีเส็ง

PUNG LEE SENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001803
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 80,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 2252 ถนนเจริญกรุง ซอยวัดไผ่เงิน ตรอกจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10414 การผลิตน้ำมันมะพร้าว