ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยมิตรอาภรณ์

THAI MITRA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001722
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 10 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 61 ถนนตีทอง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 14112 การผลิตเสื้อผ้าชั้นนอก