ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวางเฮียบหลง

KWANG HIEB LONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001692
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
9/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 180,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 88 ถนนวานิช 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น