ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งจิ้นฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001668
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/7/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
9/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 560,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 34 ถนนพระราม 4 แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว