ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่วกวงเส็ง

LOW KWANG SENG LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด โล่วกวงเส็ง (ID: 0103494001510) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 3/7/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 563 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน* เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494001510
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
3/7/2494 พ.ศ.
(73 ปี 10 วัน ที่แล้ว)
3/7/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง