ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมกรุงโอสถ

THE CHARLEARMKRUNG DISPENSARY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001439
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
29/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 102,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 5 ถนนตรีเพ็ชร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์