ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถลุงเหล็กเซ้าท์อิสต์เอเซีย

SOUTH EAST ASIA IRON WORK CO.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถลุงเหล็กเซ้าท์อิสต์เอเซีย (ID: 0103494001391) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 28/6/2494 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 54-56 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์โลหะโดยวิธีการตี การอัด การตอกพิมพ์ และการรีด การผสมโลหะผง มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103494001391
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
28/6/2494 พ.ศ.
(73 ปี 14 วัน ที่แล้ว)
28/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง