ห้างหุ้นส่วนจำกัด บู๊ฮกเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001382
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 25/1 ถนนจุฬาลงกรณ์ ซอย 2 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์