ห้างหุ้นส่วนจำกัด จี้เซ่งฮวด

CHEE SENG HUAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001374
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
27/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 39-41-43 ถนนผดุงด้าว แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46422 การขายส่งอุปกรณ์สำหรับให้แสงสว่าง