ห้างหุ้นส่วนจำกัด จึงไต้แซ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001358
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 50,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1418 ถนนทรงวาด (ท่าน้ำวันเกาะ) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค