ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟองเทรดดิ้ง

FONG TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001323
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
16/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 160,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 321/4 ตรอกต้นโพธิ์ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46691 การขายส่งเคมีภัณฑ์ทางอุตสาหกรรม