ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตงฮวด

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001293
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 9 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
14/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 620,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 245 ตรอกโรงเจ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 13122 การทอผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์