ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีภัณฑ์พาณิชย์

SRI PHAN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001277
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/6/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/6/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,350,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 78 ถนนบำรุงเมือง แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า