ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิ้มเซียงฮง

KIM CHAING HONG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001137
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/4/2494 พ.ศ. (72 ปี 11 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
27/4/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 442 ถนนวานิช1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น