ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงขนมปังตราดาวนกอินทรีย์

EAGLE BARND BUSCVIT FACTORY LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001102
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/4/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/4/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 357 ถนนพระราม 4 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี