ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮงจั่น

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001099
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2494 พ.ศ. (73 ปี 8 วัน ที่แล้ว)
5/4/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 630,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 152 ซอยมังกร แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 31002 การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะ