ห้างหุ้นส่วนจำกัด หย่งง้วน

ANN CHIENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494001021
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/3/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1240 ก. ถนนริมคลองวัดทองธรรมชาติ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น