ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์ไทยเฟอนิเจอร์

SING THAI FURNITURE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103494000971
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/2/2494 พ.ศ. (73 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/2/1951 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 150,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 411-413-415 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41001 การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย